VOLG ONS

Diabetische voet

Mensen met diabetes ontwikkelen vaak voetproblemen.
Daarom is er voor deze patiënten een speciale preventie module opgesteld. Deze is ontwikkeld ter voorkoming van complicaties en hoe om te gaan met complicaties aan de voeten.
Bij diabetes mellitus ook wel suikerziekte genoemd, kan het lichaam de bloedsuikerspiegel niet meer goed regelen door een tekort aan insuline.
Bij diabetes type 1 maakt het lichaam geen insuline meer aan.
Bij diabetes type 2 maakt het lichaam te weinig insuline aan om het bloedsuiker te regelen.
Minstens de helft van de diabetici krijgt ooit te maken met lichamelijke klachten als gevolg van de diabetes, ook wel complicaties genoemd.
Een veel voorkomend probleem bij diabetici zijn voetproblemen.
Wanneer er complicaties optreden in de voet, heet dit een diabetische voet of een risicovoet. De complicaties van voetproblemen bij diabetes kunnen ernstige gevolgen hebben voor uw gezondheid. In de meeste gevallen betreft het een slechtgenezende wond.
Deze ziet er aanvankelijk onschuldig uit, maar kan leiden tot ernstige infecties. Indien deze voetinfectie zich uitbreidt, kan dit zelfs een amputatie tot gevolg hebben.
Het is dus erg belangrijk, dat u als patiënt goed begrijpt, waardoor voetproblemen bij diabetes mellitus kunnen ontstaan.
Wonden aan de voeten ontstaan namelijk nooit zomaar.
De behandelaar(s) van uw voetproblemen leggen u graag uit wat u zelf kunt doen om voetproblemen te voorkomen.