VOLG ONS

Reuma voet

Reumatische aandoeningen, zoals reumatoïde artritis, overige vormen van artritis (gewrichtsontstekingen) maar ook artrose (gewrichtsslijtage), zijn pijnlijke en moeilijke voeten om te verzorgen. Vaak kan men zelf geen voeten meer verzorgen omdat de handen dit niet toelaten. De voeten vertonen vaak een afwijkende stand, zoals platvoeten, knik- of spreidvoeten.
Ook kunnen tenen een andere stand krijgen, zogenaamde klauw- of hamertenen.
Het is dan ook belangrijk om minimaal 1x per jaar een goede voetscreening uit te voeren om zo te monitoren of en zo ja, welke veranderingen er plaats vinden in de voeten en hier adequaat mee omgegaan kan worden.
Preventie en signalering zijn dus erg belangrijk!
Daarnaast wordt tijdens deze behandeling drukverlichting bij pijnlijke plaatsen toegepast.
Bovendien krijgt u persoonlijk advies over de te gebruiken materialen en hulpmiddelen.
VERGOEDING ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR.
Deze behandeling wordt veelal vergoed door de zorgverzekeraar, ook vanuit de basisverzekering. Check uw polis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.
Ook kunt u kijken op www.procert.nl onder het kopje 'vergoedingen zorgverzekeraar'. U kunt dan direct nagaan, wat de verzekering voor u vergoedt.